یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک Turkcell Ruming

این بسته فقط در 88 کشور قابل استفاده میباشد ، ایران، و... توضیحات کامل در قسمت راهنمای خطوط داده شده است،قبل از خرید حتما مطالعه فرمایید

235,000 تومان

یک ماهه 30 دقیقه مکالمه با کشورهای خارجی، ایران و ....

75,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کشورهای خارجی، ایران و غیره

107,000 تومان

یک ماهه 3 ساعت مکالمه با کشورهای خارجی، ایران و غیره

257,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کلیه کشورهای اروپا

55,000 تومان

یک ماهه 3 ساعت مکالمه با کلیه کشورهای اروپا

99,000 تومان

راهنما: از این بسته ها زمانی میتوانید استفاده کنید که در ترکیه باشید و با کشور های خارجی تماس حاصل فرمایید

0 تومان

یک ماهه 8 گیگ اینترنت

این بسته مخصوص خطوط مکالمه و دیتا میباشد

152,000 تومان

3ماهه 15 گیگ اینترنت

این بسته مخصوص خطوط دیتا میباشد

260,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+1 گیگ+1000 پیامک

مکالمه با همه خطوط ترکیه

81,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

93,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+3 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

106,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

117,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

140,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+8 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

163,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

140,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

163,000 تومان

یک ماهه 250 دقیقه

مکالمه با همه خطوط ترکیه

54,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+1 گیگ+500 پیامک

مکالمه با همه خطوط ترکیه

63,000 تومان

یک ماهه 750 دقیقه+2 گیگ +1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

73,000 تومان

یک ماهه 750 دقیقه+4 گیگ +1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

93,000 تومان

یک ماهه 1000 دقیقه+6 گیگ +1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

110,000 تومان

یک ماهه 1000 دقیقه+ 8 گیگ +1000 پیامک

140,000 تومان

یک ماهه 1000 دقیقه+ 10 گیگ +1000 پیامک

165,000 تومان

یک ماهه 250 دقیقه+250 پیامک+250 مگابایت

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

59,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+2 گیگ +1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

82,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

94,000 تومان

یک ماهه 750دقیقه+5 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

95,000 تومان

یک ماهه 750دقیقه+7 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

117,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

107,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+8 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

130,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+10 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

153,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 500 دقیقه+6 گیگ +1000 پیامک،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

300,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 500 دقیقه+10 گیگ +1000 پیامک،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

350,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 30 دقیقه تماس خارجی + 3 گیگ ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

300,000 تومان

سیم کارت ترکسل با 35 لیر شارژ معمولی + 3 گیگ ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه 35 لیر قابل استفاده در همه کشورها - 3 گیگ قابل استفاده فقط در ترکیه

300,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته ویژه رومینگ(یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک) درب منزل تحویل

شارژ اولیه قابل استفاده در 88 کشور ایران ترکیه و... میباشد.

400,000 تومان

سیم کارت ترک تلکم با 45 لیر+4 گیگ شارژ اولیه ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

200,000 تومان

سیم کارت ترک تلکم با 1000دقیقه+1000پیامک +45لیر+6 گیگ ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

250,000 تومان

هزینه ارسال سیم کارت با اتوبوس

15,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه از ترکیه با 8 کشور خاورمیانه

ایران-عراق-اردن-عربستان-کویت-سوریه-لبنان-مصر

58,000 تومان

یک ماهه 3 ساعت مکالمه از ترکیه با 8 کشور خاورمیانه

ایران-عراق-اردن-عربستان-کویت-سوریه-لبنان-مصر

160,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه در حالت رومینگ با کلیه کشورها

بهترین بسته برای استفاده در کشورهای خارجی ، ایران و غیره

140,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه از ترکیه با کشورهای خاورمیانه

ایران ،آذربایجان ،عراق، سوریه ، یمن، لبنان، افغانستان ، قطر، امارات متحد عربی ، دبی، ارمنستان، تاجیکستان ، عربستان ،قرقیزستان،اردن، قزاقستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، کویت ، بحرین ، پاکستان ، اسرائیل

100,000 تومان

یک ماهه 100 دقیقه مکالمه از ترکیه با کشورهای اروپا

روسیه، آلمان، فرانسه ،انگلستان ، هلند، ایرلند، اسپانیا ، سوئیس ، سوئد ، ایتالیا ، نروژ ، قزاقستان ، مجارستان ،لهستان، پرتغال ،رومانی ، یونان، استراليا، بلژیک،دانمارک،فلاند

46,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کشورهای خارجی ایران و...

117,000 تومان

یک ماهه 2 ساعت مکالمه با کشورهای خارجی، ایران و...

178,000 تومان

خرید محصول شارژ 1000 تومانی ایرانسل×