5 عدد پین شارژ 20 لیر ترکسل

رمز شارژها به ایمیل و تلگرام ارسال میشود

140,000 تومان

30 عدد پین شارژ 20 لیر ترکسل

رمز شارژها به ایمیل و تلگرام ارسال میشود

750,000 تومان

10 عدد پین شارژ 30 لیر ترکسل

رمز شارژها به ایمیل و تلگرام ارسال میشود

370,000 تومان

30 عدد پین شارژ 30 لیر ترکسل

رمز شارژها به ایمیل و تلگرام ارسال میشود

1,100,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک Turkcell Ruming

این بسته فقط در 76 کشور قابل استفاده میباشد ، ایران، ترکیه، و... توضیحات کامل در قسمت راهنمای خطوط داده شده است،قبل از خرید حتما مطالعه فرمایید

135,000 تومان

یک ماهه 30 دقیقه مکالمه با کلیه کشورها ایران و ....

35,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

52,000 تومان

یک ماهه 3 ساعت مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

105,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کلیه کشورهای اروپا

25,000 تومان

یک ماهه 3 ساعت مکالمه با کلیه کشورهای اروپا

45,000 تومان

راهنما: از این بسته ها زمانی میتوانید استفاده کنید که در ترکیه باشید و با کشور های خارجی تماس حاصل فرمایید

0 تومان

3ماهه 15 گیگ اینترنت

این بسته مخصوص خطوط دیتا میباشد

130,000 تومان

یک ماهه 300 دقیقه+300 مگابایت

مکالمه با همه خطوط ترکیه

37,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

50,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+3 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

60,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

65,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

77,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+8 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

90,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

75,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

85,000 تومان

یک ماهه 100 دقیقه

مکالمه با همه خطوط ترکیه

20,000 تومان

یک ماهه 250 دقیقه

مکالمه با همه خطوط ترکیه

25,000 تومان

یک ماهه 250 دقیقه+500 مگابایت+500 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

30,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+500 پیامک+500 مگابایت

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

40,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+1 گیگ

مکالمه با همه خطوط ترکیه

40,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ +1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

45,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+4 گیگ +500 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

50,000 تومان

یک ماهه 500 دقیقه+6 گیگ +500 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

60,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کلیه کشورها خارجی ایران و...

40,000 تومان

یک ماهه 2 ساعت مکالمه با کلیه کشورها خارجی ایران و...

65,000 تومان

یک ماهه 250 دقیقه+250 پیامک+250 مگابایت

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

30,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+2 گیگ +1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

42,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+4 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

48,000 تومان

یک ماهه 750دقیقه+5 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

48,000 تومان

یک ماهه 750دقیقه+7 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

60,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+6 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

55,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+8 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

65,000 تومان

یک ماهه 1000دقیقه+10 گیگ+1000 پیامک

مکالمه و پیامک با همه خطوط ترکیه

77,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 500 دقیقه+6 گیگ +1000 پیامک،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

140,000 تومان

سیم کارت ترکسل با 35 لیر شارژ معمولی + 3 گیگ ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه 35 لیر قابل استفاده در همه کشورها - 3 گیگ قابل استفاده فقط در ترکیه

140,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته ویژه رومینگ(یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک) درب منزل تحویل

شارژ اولیه قابل استفاده در 76 کشور ایران ترکیه و... میباشد.

200,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 60 دقیقه تماس خارجی + 3 گیگ ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

145,000 تومان

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 11 گیگ اینترنت ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

160,000 تومان

سیم کارت ترک تلکم با 45 لیر+4 گیگ شارژ اولیه ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

120,000 تومان

سیم کارت ترک تلکم با 1000دقیقه+1000پیامک +45لیر+6 گیگ ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

130,000 تومان

سیم کارت ترک تلکم با 1000دقیقه+1000پیامک +45لیر+10 گیگ ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

150,000 تومان

سیم کارت ترک تلکم با 45 لیر+4 گیگ + 60 دقیقه تماس خارجی ،درب منزل تحویل

شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

150,000 تومان

هزینه ارسال سیم کارت با اتوبوس

10,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه در حالت رومینگ با کلیه کشورها

بهترین بسته برای استفاده در کشورهای خارجی ، ایران و غیره

70,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه از ترکیه با 8 کشور خاورمیانه

ایران-عراق-اردن-عربستان-کویت-سوریه-لبنان-مصر

32,000 تومان

یک ماهه 1 ساعت مکالمه از ترکیه با کشورهای خاورمیانه

ایران ،آذربایجان ،عراق، سوریه ، یمن، لبنان، افغانستان ، قطر، امارات متحد عربی ، دبی، ارمنستان، تاجیکستان ، عربستان ،قرقیزستان،اردن، قزاقستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، کویت ، بحرین ، پاکستان ، اسرائیل

47,000 تومان

یک ماهه 100 دقیقه مکالمه از ترکیه با کشورهای اروپا

روسیه، آلمان، فرانسه ،انگلستان ، هلند، ایرلند، اسپانیا ، سوئیس ، سوئد ، ایتالیا ، نروژ ، گرجستان ، قزاقستان ، مجارستان ،لهستان، پرتغال ،رومانی ، اکراین، یونان، استراليا، بلژیک،دانمارک،فلاند

23,000 تومان

خرید محصول شارژ 1000 تومانی ایرانسل×