راهنمای خطوط ترکیه

 

کد استعلام باقیمانده شارژ معمولی همه خطوط ترکیه #123*

کد استعلام باقیمانده همه بسته های ترکسل #159*

کد فعال سازی رومینگ ترکسل #111*

شماره تماس با صدای مشتری ترکسل 532

شماره تماس با صدای مشتری ترکسل با خطوط خارجی 00905325320000

کد رویت شماره خط خود، همه خطوط  #101*

نحوه استعلام باقیمانده بسته های ودافون ارسال کلمه OZET به 7000

کد استعلام باقیمانده همه بسته های ترک تلکم ( آوآ) #123* ارسال عدد 1

کد استعلام باقیمانده همه بسته های ترک تلکم ( آوآ) : شماره گیری 9333

 ————————————————————————————–

برای فعال ماندن سیم کارت ترکسل باید چند ماه یک بار شارز بزنم؟

اگر به مدت 90 روز شارژ انجام ندهید سیم کارت یکطرفه میشود

اگر به مدت 180 روز شارژ معمولی( 20 لیری،30 لیری) انجام ندهید سیم کارت سلب امتیاز میشود

این قانون برای همه مشترکین اعتباری ( ترکسل، ودافون ،ترک تلکم ) یکسان میباشد