قوانین و مقررات

1- سایت پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد

2- تمامی شارژ های خریداری شده بصورت اتوماتیک انجام میشد.

3- در وارد کردن شماره خط دقت فرمایید،شارژ خریداری شده مستقیم انجام میشود

4-اگر خریدار شماره خط را اشتباهی وارد کند مسئولیت با خریدار میباشد